Thai  Thai

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกักเก็บน้ำ โครงการตามราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อนเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและถือว่าเป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เนื่องจากทรงเห็นราษฎรในพื้นที่มักจะประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง จึงมีการสร้างเขื่อนจะช่วยให้การเพาะปลูกและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่ขึ้นประจำในลุ่มน้ำป่าสัก เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2537 และทรงเสด็จเปิดเขื่อนเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน ที่ตั้งบ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานินคม จังหวัดลพบุรี

สิ่งที่น่าสนใจ จุดชมวิวสันเขื่อน พิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งแสดงความรู้ด้านธรรมชาติ และวัฒนธรรมของเขื่อนป่าสักชล และสถานที่อื่น ๆ น่าสนใจอีกมากมาย อีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปต่าง ๆมากมายให้ได้ภาพสวยๆกัน 

เส้นทางเดินทาง ใช้ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข 1) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ (ทางหลวงหมายเลข 21) แล้วขับตรงไป ประมาณ21กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอพัฒนานิคม (ทางหลวงหมายเลข 3017) เมื่อเลี้ยวขวามือไปอำเภอพัฒนานิคมแล้ว จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ16กิโลเมตร จะพบทางแยก (ถ้าตรงไปจะไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถ้าเลี้ยวขวาจะไปอำเภอวังม่วง และน้ำตกเจ็ดสาวน้อย) ขับตรงไปประมาณ 500 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย จากนั้นขับตรงไปประมาณ 300 เมตร ให้เลี้ยวขวา ก็จะถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 

http://youtu.be/GSNUulY5Ndw
Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com