Thai  Thai

การเดินทางไปเขาค้อ

การเดินทางไปยังเขาค้อ
 
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

แผนที่เขาค้อ
เส้นทางที่ 1
     จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านจังหวัดสระบุรีเลยไปจนถึงสวนพฤกษศาสตร์ (พุแค) เลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านอำเภอชัยบาดาล อำเภอศรีเทพ อำเภอวิเชียรบุรี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ขับมาตรงไปจนถึงสามแยกนางั่ว เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 2258 ระหว่างทางจะพบเนินมหัศจรรย์ถึงสี่แยกรื่นฤดี เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 2196 สู่อำเภอเขาค้อ

 
เส้นทางที่ 2 
     เริ่มต้นเช่นเดียวกับเส้นทางที่ 1 แต่ขับเลยสามแยกนางั่วไป จนกระทั่งไปถึงสี่แยกอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง เลี้ยวซ้ายที่แยกนี้เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 12 ขับตรงขึ้นเขาอีกประมาณ 24 กิโลเมตร ขับรถต่อไปอีกเล็กน้อยจะพบร้านกาแฟ Coffee Hill ขับตรงไปอีกไม่ไกลจะพบสามแยกแคมป์สน เลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ เข้าสู่เส้นทาง 2196 ไปอำเภอ เขาค้อ


เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงอำเภอวังน้อย แล้วแยกเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านตรงเข้าจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นพิษณุโลก-หล่มสัก ขับตรงไป พบสามแยกแคมป์สนให้เลี้ยวขวาที่แยกนี้เพื่อเข้าสู่เส้นทาง หมายเลข 2196 ไปอำเภอเขาค้อ  213

2.โดยรถสารประจำทาง 
บริษัท พิษณุโลกยานยนต์ จำกัด: บริการรถประจำทางเส้นทางกรุงเทพฯ-เขาค้อ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-936-2924-5

บริษัท เพชรทัวร์ จำกัด: บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1 เส้นทางกรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-936-3230 (สาขากรุงเทพฯ) และ โทร. 05-672-2818 (สาขาเพชรบูรณ์)

บริษัท ขนส่ง จำกัด: บริการรถธรรมดากรุงเทพฯ-เพชรบูรณ์-หล่มสัก และรถปรับอากาศชั้น 2 ขึ้นที่ขนส่งหมอชิต 2 นะ
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-936-2852-66 (สาขากรุงเทพฯ) และ โทร. 05-672-158-1 (สาขาเพชรบูรณ์ )


บริษัท ถิ่นสยามทัวร์ จำกัด: บริการเดินรถปรับอากาศชั้น 1
ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-936-0500, 02-513-9077 (กรุงเทพฯ), 05-672-1913 (เพชรบูรณ์) และ 05-670-1613 (หล่มสัก)
รอบรถขาไปจากกรุงเทพฯ มีรถประมาณ 8 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 23.30 น.
รอบรถขากลับจากหล่มสัก มีรถประมาณ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 24.00 น. 

3. การเช่ารถ 
- สามารถเช่ารถสองแถวได้ที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ (หน้าวัดมหาธาตุ) สามแยกนางั่ว หรือปากทางแคมป์สน กิโลเมตรที่ 100 รถสองแถว จะนำท่องเที่ยวบนเขาค้อ โดยนำชมจุดต่าง ๆ ที่สำคัญ ราคาประมาณ 600-900 บาท (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง) บรรทุกได้ประมาณ 10-12 คน/คัน

- จาก อ.เมืองนั่งรถสองแถวสายเพชรบูรณ์-เขาค้อ ค่ารถโดยสารประมาณ 50-60 บาท จะผ่านเนินมหัศจรรย์ จุดชมวิวตลาดพืชผลทางการเกษตร สามแยกรื่นฤดี หอสมุดนานาชาติเขาค้อ ไปสุดสายที่ตลาดพัฒนาเยื้องที่ว่าการ อำเภอ เขาค้อ หากต้องการเที่ยวทั่วบริเวณเขาค้อ ควรเหมารถสองแถวเที่ยวจะสะดวกกว่า ราคาประมาณ 700-800 บาท/วัน

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com