Thai  Thai

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 
   
เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามรอบด้านมองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน มีศาลาปฎิบัติธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหยกงดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คำว่า ผาซ่อนแก้ว เป็นชื่อของยอดเขาที่ได้มาจากคำบอกเล่าของชาวบ้านในบริเวณนั้นที่มองเห็นลูกแก้วลอยลงมาจากฟ้าเข้าในถ้ำบนปลายยอดเขา ก่อนลับหายไปบริเวณถ้ำที่ยอดเขา กลายเป็นความเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จลงมาและต่อมาก็เป็นที่ตั้งของ “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ด้วยทัศนียภาพที่เป็นเขาโอบล้อม ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว” ในปัจจุบัน -  เจดีย์พระธาตุผาแก้ว บริเวณฐานพระเจดีย์ใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอนต่างๆ ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ความสวยงามของเจดีย์จะอยู่ที่ การตกแต่งด้วยถ้วยชาม กระเบื้องสี แผ่นแก้ว และหินสีต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสวยงามแวววาวดูแปลกตาเมื่อถูกแสงแดดกระทบ

สถานที่น่าสนใจต่างๆภายในวัด
- ศาลาปฏิบัติธรรม (ศาลาพระหยกเขียว) เป็นศาลารูปทรงจัตุรัสโปร่ง รายรอบด้วยบานกระจกขนาดใหญ่ เพื่อให้สัมผัสกับธรรมชาติของขุนเขาอันเขียวชอุ่ม พร้อมทั้งมีสวนดอกไม้นานาพรรณบริเวณโดยรอบ
พระพุทธเลิศรัตนโชติมณี หรือ พระหยกเขียว เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย ซึ่งเป็นศิลปะสมัยเชียงแสน แกะสลักจากหยกเขียวทั้งก้อน พระเศรียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
- พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือ พระหยกขาว เป็นพระพุทธรูปหยกปางขัดสมาธิเพชร สร้างตามรูปแบบศิลปะ คันธาระ พระเศรียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
- ลานโพธิ์ บริเวณลานโดยรอบมีต้นศรีมหาโพธิ์ปลูกไว้เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวศรัทธา เพราะถือเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแด่กระพุทธองค์ และได้ทรงตรัสรู้ธรรมภายใต้ร่มโพธิ์ บริเวณแห่งนี้ยังใช้ทำพิธีเวียนเทียน แลัเดินจงกรมในการเจริญสติ
- อุโบสถพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ เขตสงฆ์ เป็นเขตปิดวาจา ประกอบด้วย ศาลาพระหยกเขียว เรือนอาคันตุกะ กุฏิสงฆ์ กุฏิวิเวกสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมอนุญาตเฉพาะผู้ปฏิบัติธรรมให้เป็นพื้นที่วิเวกในการเจริญสติภาวนา เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะมีความสวยงามมาก
- ลานพระสีวลี สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพุทธมหาสาวก "พระสีวลี"

รายละเอียด
วัดพระธาตุแก้ว ศาสนที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ เทือกเขาซักซ้อนโดดยมีพระเจดีย์ที่งดงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ยอดเขา คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ พลอย สร้อย กำไล ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น   
การเดินทาง
1.รถยนต์ส่วนตัว
     
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางผ่านจังหวัดสระบุรี และใช้เส้นทางหมายเลข 21 สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ื่อผ่านตัวเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ มาสักระยะ จนใกล้หลักกิโลเมตรที่ 260ให้สังเกตอนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมืองทางซ้ายมือ และเลี้ยว ซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 หล่มสัก พิษณุโลกขับต่อไปยังทางหลวงหมายเลข 12 ประมาณ 30 นาที หลัก กิโลเมตรที่ 103  มีจุดสังเกตคือ อบต.แคมป์สนอยู่ทางขวามือ และธนาคารกสิกรไทย เยื้องขึ้นไปทาง ซ้ายมือ ตรงไปกลับรถ และจะเห็นป้าย พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อยู่ปากซอยทางเข้า หมู่บ้านทางแดง ซึ่งอยู่ด้านข้าง อบต.แคมป์สน เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงตลอดจนเห็นสะพานทางเข้าวัด เลี้ยวขวาข้ามสะพานและจอดรถ ณ บริเวณที่จัดไว้
2.รถประจำทาง
     
ท่านสามารถเดินทางมาลงได้ 2 สถานี คือ สถานีหล่มสักแล้วเรียกรถต่อไปยังพิษณุโลก ลงหน้าตลาดห้วยไผ่ ปาก ทางเข้าหมู่บ้านทางแดง เดินเข้ามาประมาณ 10 นาทีจะเห็นสะพานทางเข้าวัดด้านขวามือ หรือสถานีที่ตัว เมือง เพชรบูรณ์ ในระหว่างวัน จะมีรถโดยสารบริการ ต่อเข้าไปยังตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ให้ลงรถที่หน้า อบต. แคมป์สน หรือหน้าตลาดห้วยไผ

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com