Thai  Thai

เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท
เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

เขาค้อ วัลเล่ย์ รีสอร์ท

ที่อยู่: 20 หมู่ 6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ, เพชรบูรณ์ 67280

     เขาค้อวัลเล่ย์ มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขาของ จ.เพชรบูรณ์ ให้คุณได้สัมผัสกับธรรมชาติ เป็นส่วนตัว และอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางความงดงามของทะเลภูเขา ล้อมด้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับ นานาพันธฺ์ และปุยเมฆขาว ลอยฟูฟ่องบนท้องฟ้าที่สดสวยหลากหลาย ให้บริการบ้านพักหลายแบบหลายสไตล์บนเนินเขา มากกว่า 20 ห้อง ด้วยการต้อนรับและบริการต่างๆที่อบอุ่น นับตั้งแต่ก้าวแรกที่ได้มาเยือน เขาค้อวัลเล่ย์ ความงามบนพื้นที่กว้าง ท่ามกลางทะลภูเขา บ้านพักหลายสไตล์บนเนินเขา ห้องประชุม รองรับการ จัดสัมมนา ฯลฯ เอร็ดอร่อยไปกับอาหารหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเมนูชุดอาหาร อาหารยุโรป และอื่นๆอีกมากมายพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com