Thai  Thai

น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์
น้ำตกศรีดิษฐ์

น้ำตกศรีดิษฐ์ 
ที่ตั้ง : บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร หมู่ที่10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

     น้ำตกศรีดิษฐ์ตั้งอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ เป็นน้ำตกหินชั้นขนาดใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต่างๆ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้าง มองเห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม สิ่งที่น่าสนใจ คือ ครกตำข้าวพลังงานน้ำตกที่ ผกค.สร้างไว้ มีพลับพลาที่ประทับทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประทับทรงงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 ประทานแนวทางในการพัฒนาอำเภอเขาค้อให้เจริญรุ่งเรืองจนถึงบัดนี้ มีการตั้งชื่อน้ำตกเพื่อเชิดชูเกียรติของ ส.อ. ประพจน์ ศรีดิษฐ์ ผู้ที่สละชีพที่น้ำตกแห่งนี้เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2524 ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูร้อนน้ำจะไหลเอื่อยๆแต่ไม่แห้งขอด มีลานกว้างสำหรับเล่นน้ำ สามารถพักผ่อน รับประทานอาหาร ลงเล่นน้ำ และซื้อของที่ระลึกของชาวเขากลับบ้านได้

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ (น้ำตกศรีดิษฐ์)
 ป่าเขาค้อเป็นป่าธรรมชาติที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้นและเนื่องจากการจัดสรรพื้นที่ทำกินให้กับราษฎรอาสาสมัคร จึงทำให้สัตว์ป่าซึ่งมีอยู่ชุกชุมถูกล่าเป็นจำนวนมาก หากปล่อยไว้เป็นสภาพเช่นนี้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดอาจทำให้สัตว์ป่าอีกหลายชนิดสูญพันธุ์ ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ไร่ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า (สวนสัตว์เปิด) และให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการประกาศพื้นที่ป่าเขาค้อเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ   

     บริเวณใกล้ ๆ น้ำตกมาเล็กน้อย มีบ้านพักของ ผกค. ที่เคยอาศัยอยู่ มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เช่น ครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว เป็นต้น คาดว่าเคยเป็นแหล่งผลิต และสะสมเสบียงอาหารของ ผกค. ซึ่งสิ่งของบางอย่างก็ยังคงเหลือให้เราได้ชมอยู่ และยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมบริกการแก่นักท่องเที่ยวมากมายเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่  น้ำตกศรีดิษฐ์ แห่งนี้ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จำหน่ายมากมาย เป็นต้น

การเดินทาง จากสามแยกหนองแม่นา บ้านหนองแม่นา ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2325 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร จะเห็นป้ายทางเข้าน้ำตกศรีดิษฐ์ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงลานยอดรถ เดินเข้าไปประมาณ 100 เมตร จะถึงตัวน้ำตก

 

Thai
© 2024 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com